معنی و ترجمه کلمه قطعات چوب که به مصرف روکوبى مى رسد به انگلیسی قطعات چوب که به مصرف روکوبى مى رسد یعنی چه

قطعات چوب که به مصرف روکوبى مى رسد

clapboard

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها