معنی و ترجمه کلمه قوس اتکاء به انگلیسی قوس اتکاء یعنی چه

قوس اتکاء

arc boutant
flying buttress

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها