معنی و ترجمه کلمه لامپ برقى داراى نور سیمابى به انگلیسی لامپ برقى داراى نور سیمابى یعنی چه

لامپ برقى داراى نور سیمابى

incandescent lamp

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها