معنی و ترجمه کلمه لوله آزمایش به انگلیسی لوله آزمایش یعنی چه

لوله آزمایش

test tube

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها