معنی و ترجمه کلمه لوله دخول و خروج هوا در زیر دریایى به انگلیسی لوله دخول و خروج هوا در زیر دریایى یعنی چه

لوله دخول و خروج هوا در زیر دریایى

schnorkel
snorkel

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها