معنی و ترجمه کلمه ماده یا قانونى را اصلاح و تجدید کردن به انگلیسی ماده یا قانونى را اصلاح و تجدید کردن یعنی چه

ماده یا قانونى را اصلاح و تجدید کردن

amend

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها