معنی و ترجمه کلمه ماسه سنگ به انگلیسی ماسه سنگ یعنی چه

ماسه سنگ

grit
sandstone

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها