معنی و ترجمه کلمه مال خود دانستن به انگلیسی مال خود دانستن یعنی چه

مال خود دانستن

own

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها