معنی و ترجمه کلمه مایل به خاکسترى به انگلیسی مایل به خاکسترى یعنی چه

مایل به خاکسترى

greyish
grizzly

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها