معنی و ترجمه کلمه مبحث فعالیت مکانیکى و رابطه آن با حرارت به انگلیسی مبحث فعالیت مکانیکى و رابطه آن با حرارت یعنی چه

مبحث فعالیت مکانیکى و رابطه آن با حرارت

thermodynamics

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها