معنی و ترجمه کلمه متعادل شدن به انگلیسی متعادل شدن یعنی چه

متعادل شدن

equilibrate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها