معنی و ترجمه کلمه متغیر خارجى به انگلیسی متغیر خارجى یعنی چه

متغیر خارجى

external variable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها