معنی و ترجمه کلمه متفقا به انگلیسی متفقا یعنی چه

متفقا

together

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها