معنی و ترجمه کلمه متنوع کردن به انگلیسی متنوع کردن یعنی چه

متنوع کردن

diversify
manifold
variegate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها