معنی و ترجمه کلمه متوافق به انگلیسی متوافق یعنی چه

متوافق

homogeneous
symphonious

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها