معنی و ترجمه کلمه مجروح کردن به انگلیسی مجروح کردن یعنی چه

مجروح کردن

fret
lacerate
wound

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها