معنی و ترجمه کلمه محوطه مزرعه به انگلیسی محوطه مزرعه یعنی چه

محوطه مزرعه

farmyard

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها