معنی و ترجمه کلمه مذاکرات پنهانى و زیر جلى داشتن به انگلیسی مذاکرات پنهانى و زیر جلى داشتن یعنی چه

مذاکرات پنهانى و زیر جلى داشتن

tamper

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها