معنی و ترجمه کلمه مربوط به شب به انگلیسی مربوط به شب یعنی چه

مربوط به شب

vespertinal
vespertine

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها