معنی و ترجمه کلمه مربوط به کم شدن قوه ى نامیه به انگلیسی مربوط به کم شدن قوه ى نامیه یعنی چه

مربوط به کم شدن قوه ى نامیه

atrophic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها