معنی و ترجمه کلمه مزدکافى براى امرار معاش به انگلیسی مزدکافى براى امرار معاش یعنی چه

مزدکافى براى امرار معاش

living wage

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها