معنی و ترجمه کلمه مستقر کردن به انگلیسی مستقر کردن یعنی چه

مستقر کردن

garrison
plant
station

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها