معنی و ترجمه کلمه مسلسل چى به انگلیسی مسلسل چى یعنی چه

مسلسل چى

machine gunner


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها