معنی و ترجمه کلمه مشابه یا متجانس به انگلیسی مشابه یا متجانس یعنی چه

مشابه یا متجانس

assonant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها