معنی و ترجمه کلمه مشورتى به انگلیسی مشورتى یعنی چه

مشورتى

advisory
conciliar
consultative

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها