معنی و ترجمه کلمه مشوش کردن به انگلیسی مشوش کردن یعنی چه

مشوش کردن

disconcert
pertub

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها