معنی و ترجمه کلمه مشوق به انگلیسی مشوق یعنی چه

مشوق

adjoint
encouraging
incentive

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها