معنی و ترجمه کلمه مضر براى صفات و خصوصیات ارثى به انگلیسی مضر براى صفات و خصوصیات ارثى یعنی چه

مضر براى صفات و خصوصیات ارثى

dysgenic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها