معنی و ترجمه کلمه معبد به انگلیسی معبد یعنی چه

معبد

fane
shrine
temple

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها