معنی و ترجمه کلمه معلولى به انگلیسی معلولى یعنی چه

معلولى

dysfunction
invalidism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها