معنی و ترجمه کلمه مغالطه به انگلیسی مغالطه یعنی چه

مغالطه

chicanery
sophism
sophistry

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها