معنی و ترجمه کلمه مقام سناتورى به انگلیسی مقام سناتورى یعنی چه

مقام سناتورى

peerage
senatorship


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها