معنی و ترجمه کلمه مقام سناتورى به انگلیسی مقام سناتورى یعنی چه

مقام سناتورى

peerage
senatorship

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها