معنی و ترجمه کلمه مقیاس گذاشتن به انگلیسی مقیاس گذاشتن یعنی چه

مقیاس گذاشتن

scale

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها