معنی و ترجمه کلمه مناسب رشد و ترقى به انگلیسی مناسب رشد و ترقى یعنی چه

مناسب رشد و ترقى

viable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها