معنی و ترجمه کلمه منجر شدن به انگلیسی منجر شدن یعنی چه

منجر شدن

Lead
eventuate
redound

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها