معنی و ترجمه کلمه مندرج به انگلیسی مندرج یعنی چه

مندرج

epenthetic
intercalary

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها