معنی و ترجمه کلمه موضوع محرمانه به انگلیسی موضوع محرمانه یعنی چه

موضوع محرمانه

privity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها