معنی و ترجمه کلمه موقرانه به انگلیسی موقرانه یعنی چه

موقرانه

seriously
solemn

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها