معنی و ترجمه کلمه میز مخصوص شراب و نان و عشاى ربانى به انگلیسی میز مخصوص شراب و نان و عشاى ربانى یعنی چه

میز مخصوص شراب و نان و عشاى ربانى

lord's table

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها