معنی و ترجمه کلمه میله اى که واگن هاى قطار را به لکوموتیو متصل مى کند به انگلیسی میله اى که واگن هاى قطار را به لکوموتیو متصل مى کند یعنی چه

میله اى که واگن هاى قطار را به لکوموتیو متصل مى کند

drawbar

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها