معنی و ترجمه کلمه نابویایى به انگلیسی نابویایى یعنی چه

نابویایى

anosmia

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها