معنی و ترجمه کلمه نام نویسى به انگلیسی نام نویسى یعنی چه

نام نویسى

enlistment
enrolment
levy
registration

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها