معنی و ترجمه کلمه ناچیز و بى قیمت به انگلیسی ناچیز و بى قیمت یعنی چه

ناچیز و بى قیمت

worthless

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها