معنی و ترجمه کلمه نعمت خدا داده به انگلیسی نعمت خدا داده یعنی چه

نعمت خدا داده

benison
blessing
talent
talented


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها