معنی و ترجمه کلمه نفرت انگیز به انگلیسی نفرت انگیز یعنی چه

نفرت انگیز

blasted
detestable
execrable
forbidding
gruesome
horrid
invidious
loathly
loathsome
obnoxious
odious

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها