معنی و ترجمه کلمه نقطه نشانه به انگلیسی نقطه نشانه یعنی چه

نقطه نشانه

bull's eye

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها