معنی و ترجمه کلمه نقطه نقطه یا خال خال کردن به انگلیسی نقطه نقطه یا خال خال کردن یعنی چه

نقطه نقطه یا خال خال کردن

speckle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها