معنی و ترجمه کلمه نمونه ستونى و صفحه بندى نشده مطالب چاپى به انگلیسی نمونه ستونى و صفحه بندى نشده مطالب چاپى یعنی چه

نمونه ستونى و صفحه بندى نشده مطالب چاپى

galley

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها