معنی و ترجمه کلمه نمک شناسى به انگلیسی نمک شناسى یعنی چه

نمک شناسى

gratitude

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها