معنی و ترجمه کلمه نودار جریان امور صنعتى و پیچیده به انگلیسی نودار جریان امور صنعتى و پیچیده یعنی چه

نودار جریان امور صنعتى و پیچیده

flow chart

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها